Jegyzőkönyv készítése

Nem selejtezhető, történelmi értékkel bíró közfeladatot ellátó szervek által keletkeztetett iratanyag átadásakor az illetékes levéltár részére átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani. A jegyzőkönyvben szereplő iratokról pontos jegyzéket kell mellékelni, amelyből érdemi információ alapján a levéltár befogadja dokumentumainkat.