Szerzői jogok

Jelen honlapot a Sue Brandon Kft. készítette és üzemelteti. Amennyiben másként nincs jelölve, a honlapon található minden szöveg és egyéb információ a Sue Brandon Kft. szellemi tulajdonát képezi.

 Védjegyek

Az Adobe és az Adobe logó, az Acrobat és az Acrobat logó az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei. A Microsoft, a Microsoft logó, továbbá minden Microsoft szoftver és termék elnevezése – így például a Microsoft Office és a Microsoft Office 365 – a Microsoft Inc. bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegy és bejegyzett védjegy az adott védjegyjogosult tulajdonát képezi.

 Felhasználási feltételek és a honlap használatának engedélyezése

A honlap használatát jelen Felhasználási feltételek szabályozzák. A honlap használatával a felhasználó teljes egészében elfogadja a honlapon közzétett Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel vagy azok bármely részével, ne használja ezt a honlapot.

A honlap megfelelő használata keretében a felhasználó az alább meghatározott korlátozásokkal

  • megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja a honlapról a Sue Brandon elektronikus kiadványait, fényképeit, szövegeit nem kereskedelmi céllal;
  • megoszthat hivatkozásokat (linkeket) a honlapon található letölthető kiadványokhoz, vagy megoszthatja ezek elektronikus másolatait.

Tilos

  • közzétenni a honlapon található elektronikus kiadványokat, védjegyeket, képeket, videókat vagy cikkeket az interneten (bármely weboldalon, fájl- vagy videómegosztó oldalon vagy közösségi hálózaton), terjeszteni szoftveralkalmazásokkal együtt vagy azok részeként, újra előállítani, leképezni, másolni, terjeszteni vagy egyéb módon kereskedelmi céllal vagy pénzért közzétenni;
  • terjesztési céllal olyan szoftveralkalmazást készíteni, eszközt vagy módszert alkalmazni, amelynek célja kifejezetten a honlapon található adatok, HTML-állományok, képek, videók vagy szövegek gyűjtése, másolása, kinyerése, lehalászása vagy letapogatása (Kivétel letöltésre elhelyezett PDF fájlok);
  • a honlapnak vagy szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata, ideértve a honlaphoz vagy a szolgáltatásaihoz jogszabályba ütköző módon történő hozzáférést vagy csatlakozást, illetve a honlaphoz vagy a szolgáltatásaihoz való hozzáférés akadályozását;
  • a honlapot olyan módon használni, ami kárt okoz vagy kárt okozhat a honlap működésében, vagy akadályozza a honlap hozzáférhetőségét;

Szavatossági nyilatkozat és a felelősség korlátozása

A honlapot és az azon keresztül elérhető valamennyi információt, tartalmat, anyagokat és egyéb szolgáltatásokat a Sue Brandon Kft. „megtekintett állapotban” szolgáltatja, azok vonatkozásában szavatosságát kizárja.

A Sue Brandon Kft. nem szavatol a honlap vírusoktól és egyéb kártékony programoktól való mentességéért. A Sue Brandon Kft. nem vonható felelősségre semmilyen kárért, mely a honlapon elérhető szolgáltatások, információk, tartalmak vagy anyagok használatából keletkezik, így különösen, de nem kizárólagosan a közvetlen vagy közvetett károkért, a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségekért, a büntető kártérítésért, a következményi károkért (ideértve az elmaradt vagyoni előnyt) és a sérelemdíjért.

 Felhasználási feltételek megsértése

Amennyiben a felhasználó bármilyen módon megsérti a jelen Felhasználási feltételeket, a Sue Brandon Kft. lépéseket tehet a jogsértéssel szemben, pl.: többek között felfüggesztheti a felhasználó hozzáférését a honlaphoz, megtilthatja a honlaphoz való hozzáférését, blokkolhatja a felhasználó IP-címét használó számítógépek honlaphoz való hozzáférését.

 Módosítás

A Sue Brandon Kft. időközönként felülvizsgálhatja a Felhasználási feltételeket. A módosított Felhasználási feltételek a honlapon történő közzététel időpontjától alkalmazandók. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt.

 Alkalmazandó jog és joghatóság

 A Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely jogvitában a Budapestre joghatósággal rendelkező bíróság jogosult eljárni.

 Teljességi záradék

A jelen Felhasználási feltételek a felhasználó és a Sue Brandon Kft. között a honlap használatára vonatkozóan létrejött megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, és felváltanak a felek között a honlap használatára vonatkozóan minden korábban létrejött megállapodást